25. april 2024

Vegårsheiskyting og jaktlagskonkurranse

Vegårshei skytterlag inviterer søndag 24. september til Vegårsheiskyting og Jaktlagskonkurranse for jaktlaga på Vegårshei.

Det skytes først kvalifisering i Vegårsheiskytinga, der alle som møter kan kvalifisere seg til en avsluttende finale med de 12 beste fra innledende skyting. Jaktlagskonkurransen arrangeres deretter.

Vegårsheiskytinxg

Påmelding Vegårsheiskyting kl 11.00 – 11.30, Kr 100,- pr deltaker.

Program: 5 skudd mot 10-delt villreinsfigur (1,0 – 1,9), fri skytestilling.

Prøveskudd: Nei

Skytetid: Fri

Våpen: Alle kaliber godkjent til storviltjakt

Optikk: Maksimalt tillatt 6 X forstørrelse.

Ammunisjon: Det er ikke krav om ekspanderende ammunisjon

Det er ikke tillatt med spesielle skyteklær, men reim og albuebeskyttere er tillatt.

Rangeringsregel ved poenglikhet: Flest antall 1,9 deretter 1,8 osv.

Finale:

De 12 med høyest poengsum etter rangert innledende skyting går videre til finalen.

Samme program som innledende skyting.

Den som har høyest poengsum innledende + finale vinner årets Vegårsheiskyting.

Ved poenglikhet rangeres det rekkefølge på innledende skyting (ingen omskyting). 

Jaktlagskonkurranse

Påmelding ca kl 13.00 – 14.00, kr 100 pr deltaker

Program: Fritt antall prøveskudd på 3 minutter

Tellende serie: 2 skudd sittende/knestående og 3 skudd fri skytestilling, fri skytetid. Mot 10-delt 60 cm skive (DFS 100 meters skive)

Reim og albuebeskyttere er tillatt.

Det er ikke tillatt med spesielle skyteklær

Våpen: Våpen tillatt til storviltjakt. Sauer 200STR i originalutførelse er ikke tillatt.

Lagskyting: De tre beste fra hvert jaktlag teller i lagkonkurransen.

Finale: Etter innledende skyting kommer de tre beste lag videre til finalen.

I finalen skytes samme program som innledende runde. Nr 2 og 3 på hvert av de tre lagene skyter først, med felles anvising. Deretter skyter de tre beste på hvert jaktlag med individuell anvisning.

Ved poenglikhet rangeres det rekkefølge på innledende skyting (ingen omskyting).