15. juli 2024

Skytterlagets historie

Vegårshei skytterlag ble stiftet i 1882 og har siden starten hatt sin skytebane på Rambergstea ved Vegarheim, like ovenfor Ubergsmoen. Skytebanen 10 elektroniske skiver på 200 meter og 6 elektroniske skiver på 100 meter.

Skytterlaget er en del av Det frivillige Skyttervesen, som fikk sin nye formålsparagraf vedtatt i Stortinget i 2017:

Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig

I tillegg til skytebanen på Rambergstea, har vi innendørs skytebane på Fjellheim med seks elektroniske skiver.

Årlig arrangerer skytterlaget banestevne, feltstevne og innendørs skytestevne.

Skyting er en sport for alle, og vi har et godt sosialt miljø. I skyting konkurrerer man og har det sosialt på tvers av alder og kjønn.