23. mai 2024

Skytingens dag: Søndag 16. mai

Etter lang koronapause kan vi invitere til Skytingens dag på skytebanen, søndag 16. mai kl. 12.

Dette vil være en god start på sesongen for barn og unge nybegynnere i tillegg til rekrutteringsskyttere som har skutt før.

Skytterlaget har med våpen og ammunisjon, du trenger å komme og ha med godt humør!

Tirsdagstreningene starter kommende tirsdag, altså 18. mai kl 18.https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=1716284435314838&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1575f9cbd2840a%26domain%3Ddfsgrasrot.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdfsgrasrot.no%252Ff3cf69740632ff%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdfsgrasrot.no%2Fvegaarshei-skytterlag%2Farticle%2Fskytingens-dag-soendag-16-mai&locale=en_US&sdk=joey&type=button_count